Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Martwa Natura” 2018

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Martwa Natura” 2018.

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży z szkół podstawowych- kl. 7/8, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego i domów kultury (13-21 lat).


Temat konkursu: martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych (np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp.)

Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika
Wymiary prac nie mogą przekraczać 70 x 100  cm

Każda praca winna być opisana drukiem, opis powinien zawierać: imię  i  nazwisko,  wiek  autora,  adres  z  kodem,  telefon  placówki rekomendującej  pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana - metryczka w załączeniu

Każdy uczeń może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie prace, a jedna szkoła /placówka/ może przekazać do 20 prac na  konkurs (wraz  z  czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym).


Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I– szkoły podstawowe kl. 7/8, gimnazja
II - szkoły ponadgimnazjalne
III - szkoły artystyczne
IV - placówki wychowania pozaszkolnego i domy kultury


Termin nadsyłania prac mija 11.05.2018r. na adres : Młodzieżowy Dom  Kultury , 35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 51, z dopiskiem "Martwa Natura".
martwa_natura_2018

formularz zgłoszeniowy

metryczka
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 13-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny