Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony Polski Sportowiec 2020 r.”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie zaprasza uczniów w wieku 10-15 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 r.”

Warunki uczestnictwa:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce.
Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.
Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.

Założenia organizacyjne:
Format prac– względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mmx 420 mm) iA4 (210mm x 297 mm)
Praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca.

Nadsyłanie prac od 15 marca 2021 do 15 maja 2021.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
-nazwa konkursu
-tytuł pracy
-imię i nazwisko autora
-wiek autora
-adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
-placówka zgłaszająca prace na konkurs
-adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Termin ogłoszenia konkursu – 15 marca2021r.
Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu15maja 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce nadsyłania prac:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
ul. Brzegowa 67
57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 r”

 

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Karta Zgloszenia


Metryczka


REGULAMIN
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 5 czerwca

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny