Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Biblioteka”

Jak wygląda biblioteka Twoich marzeń? Czy podobna do tej, którą odwiedzasz i do której masz zawsze blisko? Biblioteka w Raciborzu świętuje w tym roku 75-lecie i z tej okazji ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja Biblioteka”. Przesłane prace mogą przedstawiać zarówno rzeczywiste biblioteki, jak i te wymarzone.

W konkursie plastycznym raciborskiej biblioteki mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: do lat 6, od 7 do 10 lat, od 11 do 14 lat, powyżej 15 lat i w kategorii rodzinnej (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i ich rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii.
W przypadku nadesłania większej liczby prac przez jedną instytucję, należy dołączyć
zbiorczą listę autorów prac


Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej lub pracy przestrzennej przedstawiającej „swoją” bibliotekę, czyli zarówno tę znajdującą się w miejscu zamieszkania, jak również bibliotekę marzeń.

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:
Ilustracja - format od A4 do formatu 100 x 70 cm, - technika dowolna; Na odwrocie pracy
powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria.
Prosimy NIE naklejać formularza zgłoszenia na pracy.


Praca komputerowa wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym
(praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące
informacje: nazwa programu w którym wykonano pracę, imię i nazwisko autora pracy, wiek,
miejscowość, numer kontaktowy, tytuł pracy oraz kategoria.
Prosimy NIE naklejać formularza zgłoszenia na pracy.


Praca przestrzenna technika dowolna; Do pracy powinna być przymocowana kartka
zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy,
tytuł pracy oraz kategor
ia.

Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem,
- indywidualność interpretacji,

- stopień trudności techniki,

- staranność i dbałość wykonania,

- ogólne wrażenie estetyczne.


Termin nadsyłania prac mija 30 marca. Prace należy dostarczyć osobiście do dowolnego oddziału i filii raciborskiej biblioteki lub do biblioteki powiatu raciborskiego.

Adres do przesyłek pocztowych:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
ul. Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Moja Biblioteka”

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin

karta zgłoszenia - uczestnik niepełnoletni

karta zgłoszenia - praca rodzinna

 

 

plakat_moja_biblioteka_1675073323

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13 kwietnia

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy