Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY MOJA KSIĄŻKA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  "MOJA KSIĄŻKA"


Zeszłoroczna edycja naszego konkurs spotkała się z ciepłym przyjęciem  i dużym zainteresowaniem uczestników, instruktorów, również spoza województwa śląskiego. Widząc potrzebę podtrzymywania takiej tematyki, dającej młodym twórcom pełną swobodę wypowiedzi artystycznej, rozszerzamy zasięg konkursu. W drugiej edycji zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z całej Polski.

Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży książką i czytelnictwem oraz sztuką i pięknem. Konkurs ma zainspirować uczestników do oryginalnego i niebanalnego spojrzenia na formę książki artystycznej.

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wrażliwości artystycznej  i wyobraźni uczestników,

  • zachęcenie do twórczych poszukiwań w obrębie formy książki,

  • odkrywanie radości tworzenia i obcowania z piękną książką,

  • integracja twórczości plastycznej i literatury,

  • promowanie twórczości i kreatywności młodych artystów.


 

Temat konkursu:

Drodzy Uczestnicy Konkursu.

Waszym zadaniem jest stworzenie książki autorskiej, tj. niezwykłej, unikatowej, takiej z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych kartek, lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści, która jest pretekstem do znalezienia pięknej formy. Projektowanie takiej formy pozwala Wam puścić wodze fantazji. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych przedmiotach i materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie i stare gazety, po tkaninę, drewno, ceramikę czy twory natury. Możecie korzystać z różnorodnych technik plastycznych płaskich i przestrzennych. Jeśli chodzi o  treść, inspirację zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury dziecięcej i młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, wrażliwości, przeżyć. A może znajdziecie ją w tworzonych przez siebie wierszach lub opowiadaniach? Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego poszukiwania tworzywa, kształtu i przekazu WASZEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ.  Niech gotowa praca nas zadziwi i zachwyci.

 

Postanowienia ogólne:

I.  Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach z siedzibą przy ul. Elfów 56 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, z siedzibą przy al.Piłsudskiego 16.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku   7 – 19 lat.
W związku z tym, prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
kategoria III – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
kategoria IV – uczniowie szkół średnich
kategoria V – uczniowie szkół plastycznych

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki artystycznej, która stanowić będzie połączenie interesującej, mądrej treści z piękną formą. PROSIMY NIE PRZYSYŁAĆ OPOWIADAŃ, WIERSZY, GDYŻ SAMA FORMA LITERACKA NIE JEST TEMATEM KONKURSU.

3. Każdy uczestnik indywidualny może nadesłać tylko jedną pracę.

4. Praca musi składać się z minimum 6 stron, a jej format nie może przekroczyć A3.

5. Technika pracy pozostaje dowolna, tj. malarstwo, rysunek, grafika, techniki półprzestrzenne i przestrzenne, np. ceramika, masa papierowa, asamblaż, inne techniki mieszane (bez używania artykułów spożywczych).

6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).

7. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub przesyłką na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Elfów 56
43-100 Tychy

8. Prace należy dostarczyć w takiej formie, w jakiej mają być prezentowane. Nie mogą być zgięte ani zrolowane.

9. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora).

10. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Ocenie podlegać będą:
- PLASTYCZNA interpretacja tematu
- oryginalność pomysłu
- samodzielność wykonania
- estetyka wykonania.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2020

Nagrody: Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów we wszystkich kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przedział wiekowy: 7- 19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny