Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi’.

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”


TRZECIA  EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII ORAZ UCZESTNIKÓW MIEJSKICH DOMÓW KULTURY I INNYCH PLACÓWEK  KULTURALNO - OŚWIATOWYCH

 

ORGANIZATOR                 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W GDAŃSKU
PATRONAT                          KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PARTNERZY                       STOWARZYSZENIE NOWY PORT SZTUKI W GDAŃSKU

CELE KONKURSU


−  zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną
−  inspirowanie do własnej pracy twórczej,
−  wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki,
−   promocja różnych regionów Polski w twórczości plastycznej

ZASADY UCZESTNICTWA

−  uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII  lub uczestnicy w wieku 9-14 lat, z placówek związanych z działalnością  kulturalno - oświatową
−  format pracy: dowolny
−  technika: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż
−  liczba prac: jedna praca od uczestnika,
−  opis: każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:

  • imię i nazwisko oraz wiek autora i klasę,

  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod którego kierunkiem praca została wykonana,

  • nazwę i adres szkoły, placówki oraz telefon, e-mail .


 

TEMAT KONKURSU
"MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI"


Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź regionu
w którym mieszkacie i uczycie się. Proponujemy dokładnie zastanowić się i rozejrzeć, które miejsca w Waszej okolicy są Wam najbardziej bliskie i dlaczego? Jakie miejsca chcielibyście pokazać dzieciom z innych regionów Polski? Czy mieszkacie nad morzem? W górach? Nad rzeką? Blisko lasu? W mieście czy na wsi ? Polska,  nasza ojczyzna jest bardzo piękna i zróżnicowana pod względem geograficznym, również w wielu miejscowościach możemy spotkać ciekawą architekturę tę najnowszą lub zabytkową. Zachęcamy do przedstawienia waszych spostrzeżeń w formie grafik, kolaży, rysunków i obrazów malarskich.

TERMINARZ


Prace należy dostarczyć do  10 stycznia 2024 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
ul. Grobla IV/ 8
80-837 Gdańsk

Imię, nazwisko i adres szkoły wraz z nauczycielem /opiekunem ucznia przyklejamy na odwrocie pracy. Na opakowaniu prosimy napisać nazwę konkursu. Konkurs plastyczny ,, Moja mała ojczyzna”.

Listę autorów, nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz dane szkoły/placówki należy wysłać również na adres mailowy w  formie załącznika.

OCENA PRAC

Prace będą oceniane przez niezależne jury konkursowe, powołane przez organizatora. W składzie jury znajdują się  gdańscy  artyści plastycy pod przewodnictwem Rafała Kowalskiego.

NAGRODY, WYSTAWY

Zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia w kategorii rysunek i grafika oraz malarstwo. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku podczas oficjalnego wręczenia nagród, które odbędzie się 26 lutego 2024 roku,  oraz w galerii Domu Sąsiedzkiego Stowarzyszenia Nowy Port w marcu 2024 roku. Dyplomy i  nagrody laureatów  z innych regionów Polski  wysłane będą pocztą.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW


Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (http://sp50gdansk.pl/)   15  stycznia 2024 roku.

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Przysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej eksponowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora.

 

Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi konkursu, w tym publikację pracy plastycznej (jej reprodukcji), imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i wystawiania prac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.

 

                                      

                                        KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU

Barbara Mazur (organizator konkursu)

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku

tel. kom. + 48  796-680-727

adres e-mail:barbara.maz47@gmail.com

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 stycznia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-14

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny