Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt karty pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej “Ten magiczny czas…”

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych
I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III,
III grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VIII

Wymagania konkursowe:
– prace powinny być wykonane na jednej stronie papieru technicznego w formacie A5,
– prace powinny zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu,
technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa),
– prace nie mogą zawierać elementów 3D i brokatu,
– każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

UWAGA! DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INFORMACJĘ O AUTORZE (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac, wzór tabeli zamieszczony w załączniku do regulaminu).
Termin nadsyłania prac konkursowych:
– ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na godzinę 14:00 dnia 29 listopada 2021 roku,
– nie obowiązuje data stempla pocztowego,
– po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.
Prace należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

 

Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl.

 

do pobrania:

OŚWIADCZENIE-DOKUMENT OBOWIĄZKOWY


INFORMACJA O AUTORZE-DOKUMENT OBOWIĄZKOWY


REGULAMIN KONKURSUten magiczny czasKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia

Nagrody: dyplomy i nagrody niespodzianki

Przedział wiekowy: 3-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny