Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ODLOT Z KOPERNIKIEM”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież do stworzenia prac plastycznych inspirowanych Mikołajem Kopernikiem i kosmosem. Konkurs organizowany jest dla uczczenia roku 2023 - Roku Kopernika.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz młodzież pozaszkolna w wieku 7-24 lat. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria
uczniowie klas 1-4 SP,
II kategoria
uczniowie klas 5-8 SP,
III kategoria
- uczniowie szkół ponadpodstawowych,
IV kategoria młodzież pozaszkolna.


Udział w konkursie jest płatny, wpisowe wynosi 35 zł od placówki, za indywidualny
udział 20
, płatne na konto podane w regulaminie konkursu.

Technika wykonania prac: Grafika, malarstwo, rysunek (pastel, tusze, akwarela, tempera, collage, wszystkie techniki graficzne; z wyłączeniem technik nietrwałych), maksymalny format pracy: 100x70 cm.

Nadsyłanie prac konkursowych: 31 października 2023 r.


Niezrolowane prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom
Kultury im. Mikołaja Kopernika, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław


z dopiskiem „Konkurs Odlot z Kopernikiem”.
Do każdej pracy prosimy trwale przykleić metryczkę załącznik 1. Formularze zgody (załącznik 2, 3) umieścić w kopercie, którą należy przykleić na odwrocie pracy.


 

 

do pobrania ze strony MDK Wrocław:

regulamin, metryczka, zgody

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27 listopada

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-24 lata

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny