Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Okiem artysty–Van Gogh“

Vincent van Gogh to twórca - bohater czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Okiem artysty“. Pełen ekspresji, dynamizmu i wyczuwalnej pasji, impastowy styl holenderskiego malarza, odzwierciedlał jego emocje, przeżycia, wewnętrzne rozterki i prezentował ogromny talent. Bogate faktury, często uzyskane poprzez wyciskanie farb prosto z tuby, nietypowe perspektywy, silne kontury, intensywne kontrasty barwne, pewna deformacja rysunku podkreślały dynamiczną i skomplikowaną osobowość twórcy. Bez względu na podejmowaną tematykę prac, (autoportrety, pejzaże itp.) w pośpiesznych, skłębionych jakby wirujących pociągnięciach pędzla,  wyczuwalny jest wiatr, a feerie barw emanują energią i zdają się żyć własnym życiem.

Dajcie się ponieść kreatywnemu szaleństwu, wyruszając na spotkanie z niezwykłym artystą, geniuszem, wizjonerem. Niech to artystyczne rande vous przyniesie nieprzewidywalne, twórcze opowieści, które zaprezentowane na wspólnej wystawie stworzą niezwykłą historię – historię o Was samych!

Warunki konkursu:
- wiek uczestników 10-25 lat
- konkurs przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych
- technika wykonania prac: malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika, techniki własne itp
- format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace należy czytelnie opisać zgodnie z wytycznymi regulaminu konkursu.
Udział w konkursie wymaga uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 20 zł od szkoły lub instytucji na konto organizatora konkursu, podane w regulaminie.

Prace należy nadsyłać w terminie do 11. 12. 2019 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

 

Regulamin konkursu

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.01.2020 r.

Nagrody: Organizator przyzna nagrody i wyróżnienia - nagrody rzeczowe i dyplomy.

Przedział wiekowy: 10-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny