Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Olimpijskie Stulecie”

Polski Komitet Olimpijski ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Olimpijskie stulecie” organizowanym w ramach Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019 pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Konkurs organizowanych jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII.

Celami konkursu są:
1. upowszechnianie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
2. upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich,
3. promowanie zasad fair play i idei olimpijskiej,
4. promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.

Praca konkursowa musi być inspirowana artykułem zamieszczonym w magazynie edukacyjnym PKOl „Olimpionik” nr2 (23) 2018„TOP 100. Olimpijska Kronika Wydarzeń” (Załącznik nr 2 do Regulaminu) i musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.

Technika wykonania pracy dowolna plastyczna -  (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) za wyjątkiem grafiki komputerowej. Format pracy B3  (50x35,3 cm). Do pracy musi zostać dołączona „Karta Zgłoszenia”.

Prace na konkurs uczniowie wykonują pod kierunkiem nauczyciela, a szkoły przeprowadzają wstępną selekcję prac, zgłaszając do ogólnopolskiego konkursu do 5 najlepszych prac w każdej kategorii, wykonanych przez uczniów szkoły.

Szkoły powinny do dnia 3 czerwca 2019 r. przesłać wybrane Prace przesyłką poleconą lub dostarczyć w inny sposób, z dopiskiem Konkurs „Olimpijskie Stulecie”,na adres:

Polski  Komitet  Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Kryteria oceny prac:
a) związek Pracy z artykułem „TOP 100. Olimpijska Kronika Wydarzeń” i celami Konkursu
b) kompozycja Pracy
c) oryginalny pomysł i walory artystyczne
d) jasność przekazu.

Regulamin konkursu
Załącznik
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 września

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny