Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polak, Węgier, dwa bratanki…”.

Zespół Szkół nr 6, w Bydgoszczy
zaprasza do udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Polak, Węgier, dwa bratanki…”.


 

Celem konkursu jest:

- Wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.
- Stwarzanie okazji do nabywania pozytywnej postawy wobec innych kultur.
- Rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej Węgier, a także zainteresowania i ciekawości relacji z Węgrami.
- Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w plastycznych formach działalności.

 

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III.

 2. Technika wykonania prac dowolna - forma płaska w formacie A4.

 3. Tematyka: związana z relacjami polsko – węgierskimi.

 4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację i informację dotyczącą wyników konkursu na stronie ZS nr 6.

 5. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona w metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych (wzór dokumentu w załączniku).

 6. Prace zostaną ocenione przez niezależne Jury, w związku z tym Organizator również może wziąć udział w konkursie.

 7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane otrzymają podziękowania.

 8. Nauczycieli, którzy chcieliby otrzymać pamiątkowy dyplom potwierdzający udziału w konkursie, prosimy o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem i adresem odbiorcy.

 9. Prace prosimy dostarczyć listownie bądź osobiście do dnia 06.2021 na adres :


Zespół Szkół nr 6
ul.
Staroszkolna 12
85-209 Bydgoszcz


Z dopiskiem „Polak, Węgier…”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.2020.

 2. W dniu 24 czerwca zostanie zorganizowana wystawa prac.


Informacje o konkursie u organizatora: sunshine_4@tlen.pl

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: E. M-Sz.

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.06.2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: ogólnoplski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny