Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Słowa Tischnera”

Konkurs poświęcony pamięci ks. prof. Józefa Tischnera i propagujący jego dorobek intelektualny dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie w formie graficznej wybranego cytatu Tischnera. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIIICytat powinien być wykaligrafowany i ozdobiony w sposób dopełniający treść lub tworzący zwartą przemyślaną kompozycję obrazu.

 • Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4

 • Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (rysunek kredkami, farby, wyklejanka, pastele, techniki łączone)

 • Jury oceniając prace brać będzie pod uwagę pomysłowość autora oraz estetykę pracy

 • Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej

 • Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko opiekuna • Nadesłane prace plastyczne muszą być w całości wykonane przez uczestnika.

 • Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu prac plastycznych niezwiązanych z tematem, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawo autorskie oraz przesłane poza terminem.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania, eksponowania
  i publikowania nagrodzonych prac.

 • Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 17 marca 2021 r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15–Biblioteka Szkolna
ul. Grochowa 23
30-731 Kraków

lub przesłać skan pracy na adres koordynatora: barbaraheksel@gmail.com

 

do pobrania:

Regulamin Konkursu


Załącznik nr 1
słowa-Tischnera-2.jpg


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22 marca 2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny