Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM w Kaliszu zaprasza uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.
Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- do 12 lat
-13-16 lat
- powyżej 16 lat

Tematyka prac: Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną

Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rzeźbiarstwo (z wyłączeniem form przestrzennych), fotografia (dopuszcza się transpozycję komputerową fotografii), tkanina artystyczna, techniki mieszane.

Format prac:
- prace plastyczne -od A3 do 100 x 70cm,
- fotografie -od 21 x 15cm do 100 x 70cm.

TERMINY:

Z powodu pandemii Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu zgłaszania prac. Nowy termin to 26 lutego 2021 roku. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Adres, na który należy wysyłać prace:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Teatralna 3
62-800 KALISZ

Kontakt: tel.  62 767 25 21e-mail: mdk.kalisz@op.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:
  Regulamin Konkursu Plastycznego 2021


  Karta Zgłoszenia Konkursu Plastycznego 2021


  Nowe terminy - Festiwal 2021
Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny