Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wąsatka – w trzcinie jej chatka”

Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku wspólnie z Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" "ogłaszają konkurs plastyczny "Wąsatka – w trzcinie jej chatka".
Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, w szczególności wąsatką, a także promowanie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków.


Konkurs ma zasięg ogólnopolski. W konkursie mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki czy prace wykonane technikami mieszanymi, bez materiałów sypkich) w formacie nie większym niż A3.


Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku, ul. Graniczna 1, 66-436 Słońsk
z dopiskiem na kopercie: „konkurs plastyczny”;


Z tyłu pracy należy przykleić formularz zgłoszeniowy;

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

• roczniki do 2016,
• od 2012 do 2015,
• od 2008 do 2011,
• od rocznika 2007 i starsi;

 

Konkurs trwa do 20 października 2023 (liczy się data stempla pocztowego)


Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie w zdjęciach przy poście.


Regulamin konkursu


Formularz-zgłoszeniowy-plastyka-wąstaka1.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.11.2023r.

Nagrody: nagrody rzeczowe -przesłane pocztą

Przedział wiekowy: od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny