Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

Formy prezentacji oraz warunki uczestnictwa:
1. Każdy autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3, wykonaną
samodzielnie.
2. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej,
akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki,
itp.).
3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat.
4. Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane.
5. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane
po terminie, oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do
niniejszego regulaminu. Deklarację i zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać ze
strony internetowej: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/szkola/

Termin nadsyłania prac na konkurs: do 12 listopada 2021 roku

Adres Organizatora:
Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Sp. z o.o.,
ul Uzdrowiskowa 49
43-230 Goczałkowice-Zdrój

Kryteria oceny prac:
• twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz zgodność w zakresie tematu,
• widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dzieci,
• wysiłek włożony w pracę (w tym zaznaczona w zgłoszeniu ewentualna niepełnosprawność
uczestnika),
• walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

O wynikach zostaną powiadomieni wyłącznie laureaci konkursu od 30 listopada 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły:
http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin 

Załącznik
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30 listopada

Nagrody: nagrody i kwalifikacja do wystawy pokonkursowej

Przedział wiekowy: 6-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny