Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Z ŻYCIA PSZCZÓŁ”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,Z ŻYCIA PSZCZÓŁ”

UWAGA: konkurs odwołany!!!!

 

Świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zaprasza dzieci z klas    I – III do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: ,,Z życia pszczół”.

Inspiracją do konkursu jest poznanie wyglądu, środowiska życia,  zwyczajów oraz współzależności pomiędzy ludźmi i pszczołami. Prace mogą być wykonane w konwencji realistycznej, baśniowej, a także abstrakcyjnej. Każdy z twórców ograniczony jest tylko własną wyobraźnią.

 

Organizacja:

Organizatorem konkursu plastycznego jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 Im. Franciszka Juszczaka
Ul. Stanisławowska 38-44
54-611 Wrocław

 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
- pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
- kształtowanie szacunku do przyrody i jej bogactwa.

 

Uczestnicy: uczestnikami konkursu są dzieci z klas I - III

Technika wykonania prac: dowolna, płaska (bez użycia materiałów sypkich oraz plasteliny)

Format prac: A3

Terminy:


Termin nadsyłania prac do 24.04.2020 r.
UWAGA! Decyduje data stempla pocztowego!


Rozstrzygnięcie konkursu: 05.05.2020 r.

Prace wraz z metryczką i wypełnionymi zgodami (5 załączników) należy wysłać lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu do dnia  24.04.2020 r. wraz z dopiskiem: KONKURS – ŚWIETLICA.

 

Nagrody:

 

  1. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.

  2. Opiekunowie, którzy chcą otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu e-mail w metryczce. Podziękowania zostaną przesłane drogą elektroniczną do samodzielnego wydruku.

  3. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród oraz dyplomów Pocztą Polską.


Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp25wroclaw.pl

 Zasady oceniania prac:
-
twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
- ogólna estetyka i samodzielność wykonania pracy
- stopień opanowania technik plastycznych

 

Uwagi dodatkowe:

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

  3. Opis pracy (metryczka) powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela oraz opcjonalnie adres e-mail opiekuna. Powinna być wykonana na komputerze i umieszczona na odwrocie pracy. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.

  4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

  5. Prosimy o przesyłanie prac płasko zapakowanych – nie w rulonach.

  6. PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ OCENIANE.


 WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ZGODY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONYM REGULAMINIE W PLIKU PDF.


                            

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


 

Organizatorzy:

Iwona Tarnowska

Monika Majocha

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05.05.2020 r.

Nagrody: Nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny