Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Krzysztofa Kolbergera
„Czaruję słowami o moich Rodzicach”
2019/2020

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski do wzięcia udziału
w XVI edycji naszego konkursu.

Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945 w Warszawie

Cele konkursu: rozwijanie zainteresowania uczniów poezją; zachęcanie ich do pisania wierszy o własnych uczuciach, przeżyciach, emocjach związanych z codziennym i niecodziennym życiem; uświadamianie im odpowiedzialności za każde słowo użyte w utworach; inspirowanie ich do tworzenia w wierszach ciekawych i&nbps;pięknych figur stylistycznych.

Uczestnicy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych – miłośnicy poezji, lubiący pisać własne wiersze.

Jedna kategoria konkursu: wiersz o dowolnej budowie na wskazany temat.

Przebieg konkursu:

  • I etap szkolny organizowany przez Szkolne Komisje Konkursowe

  • II etap ogólnopolski przeprowadzony przez Centralną Komisję Konkursową


Do II etapu szkoły mogą zgłaszać maksymalnie trzech uczestników, każdy z jednym utworem. Zgłoszenia niespełniające tego kryterium, nie będą rozpatrywane przez Centralną Komisję Konkursową.

Do organizatora na adres pocztowy albo elektronicznie należy do 03.04.2020r. przesłać:

Nadesłane utwory oceni Centralna Komisja Konkursowa w składzie:

  • Irena Falska – Prezes Fundacji „Ika” im. Iki Szpakowskiej

  • Andrzej Matul – Przewodniczący Rady Fundacji „Ika”

  • Ryszard Rembiszewski – Członek Zarządu Fundacji „Ika”

  • zespół polonistów Szkoły Podstawowej nr 103


Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 16 kwietnia 2020r. na stronie internetowej szkoły http://sp103.waw.pl/

Adres pocztowy i elektroniczny organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 103
ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa
tel.: (022) 842-24-55
sp103@edu.um.warszawa.pl
http://sp103.waw.pl/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. Krzysztofa Kolbergera

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny