Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI IM.TADEUSZA RÓŻEWICZA

Konkurs jest imprezą otwartą o zasięgu ogólnopolskim, adresowaną do młodzieży i dorosłych. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
- kat. uczniów szkół podstawowych kl. VII –VIII,
- kat. uczniów szkół ponadpodstawowych,
- kat. dorosłych recytatorów

Przebieg konkursu:
-  uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz i fragment prozy –czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Uczestnik może nadesłać tylko jedno nagranie.
- Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I ETAP:-warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie nagrania prezentacji konkursowej i przesłanie linku do nagrania na adres mailowy: konkursy@mdkradomsko.pl do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 23:59
-przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia
-zamieszczenie pliku video z nagraną prezentacją konkursową na serwerze zwykłym, np. We Transfer
Wymagania techniczne co do nagrania:
- rejestracja audio –video,
- prezentacja w pełnym planie „na żywo”, w realnym czasie bez cięć i montażu,-
- sugerowana jakość nagrania: mp4HD, rozdzielczość 720p
O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 31 marca 2021 r.

II ETAP:
Prezentacje konkursowe odbędą się w siedzibie Organizatora
Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5 97-500 Radomsko,woj. łódzkie
W dniach:
23.04.2021r. o godzinie 9.00–klasy VII –VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe
24.04.2021r. o godzinie9.00 –dorośli recytatorzy

UWAGA:W związku z obostrzeniami i szerzącą się w kraju epidemią Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad oraz terminów II etapu konkursu (np. przeprowadzenie konkursu online). O zmianie każdy z uczestników zostanie poinformowany drogą mailową.

KRYTERIA OCENY
-dobór repertuaru (uwzględniając wartości literackie tekstów oraz dostosowanie ich do wieku i możliwości recytatora),
-interpretacja utworów,
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu otrzymają w poszczególnych kategoriach następujące nagrody rzeczowe:
I miejsce –nagroda w wysokości ok. 500 zł
II miejsce –nagroda w wysokości ok. 350 zł
III miejsce –nagroda w wysokości ok. 200 zł
Wyróżnienie –nagroda w wysokości ok.100 zł
Nagroda Specjalna –udział w RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL 2021

Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Radomsku:Dział Edukacji Artystycznej i Organizacji Imprez tel. 44 68 352 55 lub 501 019 310
www.mdkradomsko.pl w zakładce konkursy

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej, dorośli

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny