Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Prawda o Sybirze”

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku 15-687 Białystok, ul. Strażacka 25 , tel: 856531779

Zaprasza uczniów klas VI–VIII do udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Prawda o Sybirze”

Konkurs ma na celu:

-rozwijanie zainteresowania poezją Sybiraków,w której ukazany jest ciężki los zesłańców,
-kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
-rozbudzanie patriotyzmu,
-promowanie uzdolnionych uczniów.

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych z całej Polski. Z każdej szkoły do konkursu może przystąpić dwóch uczniów. Każdy uczestnik konkursu recytuje jeden wiersz związany z tematyką konkursu.

2. Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na adres: prawda_o_sybirze@sp16.bialystok.pl do 26 lutego 2021 r. podając:

-numer i pełną nazwę szkoły z adresem i telefonem kontaktowym,
-imiona i nazwiska uczestników konkursu wraz z tytułem i autorem wybranego wiersza,
-imię i nazwisko opiekuna.

3. Termin: Konkurs odbędzie się online. Filmiki z nagraną recytacją wiersza na tle zimowej scenerii, najlepiej w lesie prosimy przesyłać do 14 marca 2021 r. na adres: prawda_o_sybirze@sp16.bialystok.pl

Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz klauzulę informacyjną należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: prawda_o_sybirze@sp16.bialystok.pl

4. Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać:

-opanowanie pamięciowe,
-interpretację utworu,
-dykcję, kulturę słowa, czystość i barwę głosu,
-ogólny wyraz artystyczny

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN I ZGODY

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: kl. VI - VIII szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny