Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Rodzinno- Plastyczny dla dzieci „Moja książeczka- bajeczka” VI edycja

Organizatorem konkursu jest
Przedszkole Samorządowe Nr 39 Zespołu Przedszkoli Nr 1, ul. Witosa 22, 15-660 Białystok

e-mail: zp1@um.bialystok.pl

 • Konkurs adresowany jest do rodzin dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4, 5-6-latki z placówek przedszkolnych z całej Polski.

 • Dzieci wraz z rodzicami wymyślają własną bajkę, opowiadanie, które muszą zilustrować dowolnymi technikami plastycznymi i złożyć w formie książeczki.

 • Na okładce z tyłu prosimy dopiąć wypełnioną pismem drukowanym KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik 1 oraz załącznik 2),

 • Dodatkowo prosimy, aby książka na okładce miała podany tytuł i autora.

 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do 16 czerwca 2023r.

 • Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

 • Wyniki zostaną ogłoszone do 20 czerwca 2023r.

 • Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres swojej placówki przedszkolnej. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w celach propagowania konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych.

 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.


 

Prace należy dostarczyć na adres:

Przedszkole Samorządowe nr 39
Ul. Witosa 22, 15-660 Białystok
Grupa X „Zajączki”


 

Organizatorzy: Katarzyna Rynkowska, Marzena Łotko, Helena Muszyńska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 510728626.


 

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgoda rodzica

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.06.2023

Nagrody: książkowe

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy