Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny Dla Dzieci pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-4 szkoły podstawowej z całej Polski, którzy uczęszczają do świetlicy. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Prace na konkurs zgłasza szkoła/świetlica.


Tematem prac konkursowych jest piękno. Piękno, jako szeroko rozumiane pojęcie, które silnie związane jest z teorią estetyki, prawdy i dobra. Każdy z nas posiada subiektywne pojęcie piękna, postrzega je na swój sposób. Tematem pracy jest ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.

Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne,
estetyka


Technika wykonania prac:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej np. farby plakatowe,
akwarela, rysunek kredką, tuszem, ołówkiem, wycinanki, collage, frottage itp.
(z wyłączeniem grafiki komputerowej, zdjęć).
Uwaga: do konkursu dopuszcza się tylko prace wykonane na
papierze technicznym.

Format pracy A4 lub A3.


Celem konkursu jest wspieranie edukacji artystycznej, twórcza organizacja czasu wolnego oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.


Prace można dostarczać do 10 marca 2023 r.

 

Pracę wraz z kartą zgłoszenia można nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 10 marca 2023r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY ŚWIETLICAW przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się za pośrednictwem drogi
elektronicznej: e-mail
swietlicasp4sochaczew@gmail.com.  Osoby odpowiedzialne za
realizację: Justyna Kosmała, Magdalena Czapigo.do pobrania:

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica w SP nr 4 w Sochaczewie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23 marca 2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej uczęszczający do świetlic szkolnych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny