Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolskie Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „Drukarnia Wyobraźni” 2021

Konkurs zakłada konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. Celem konkursu jest popularyzowanie grafiki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystycznego.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu zaprasza do udziału w Biennale dzieci i młodzież wszystkich typów szkół w wieku do 21 lat.

Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Jednak praca nadesłana na biennale nie może być kopią dzieła znanego artysty. Nie można wykorzystywać do pracy graficznej w formacie cyfrowym clipartów i zdjęć zaczerpniętych z Internetu.

Technika wykonania prac:

Grafika warsztatowa:

techniki druku wypukłego np.: linoryt, drzeworyt;
techniki druku wklęsłego, np.: sucha igła, techniki graficzne mieszane, druk jednobarwny i druk wielobarwny;
nie będą oceniane prace wykonane techniką monotypii.

Format prac bez ograniczeń.

Grafika komputerowa:

Prace mogą zostać wykonane w dowolnym programie graficznym (w rozmiarze co najmniej A4 i w rozdzielczości co najmniej 150 DPI) - bez użycia klipartów, animacji czy innych gotowych grafik zaczerpniętych z Internetu i zapisane w formacie: jpg, png lub bmp. Można natomiast korzystać z własnych fotografii i rysunków. Pracę należy wydrukować na formacie maksymalnie A3, przytwierdzić opis na odwrocie, a następnie przesłać wersję papierową do MDK w Radomiu, a także cyfrową na adres mailowy podany w regulaminie konkursu. Zgłoszenie zostanie zaakceptowane o ile wersja papierowa i cyfrowa dotrze do organizatora Biennale.

Uczestnik może zgłosić na biennale dowolną ilość prac wykonanych w czasie ostatnich dwóch lat.

Prace nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych mogą brać udziału w konkursie „Drukarnia wyobraźni”.

Każda praca powinna posiadać czytelnie opisaną, przytwierdzoną z tyłu pracy przeznaczonej do wysłania na konkurs kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Jeśli to możliwe nauczyciele zgłaszający prace na biennale przygotowują kartę informacyjną - spis autorów prac ze swojej pracowni na osobnej kartce.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

do 11 lat
12-15 lat
16-21 lat

Nie będą oceniane prace złożone na mniejsze formaty, zwinięte w rulon, a także uszkodzone w czasie transportu i nieczytelnie opisane.

Terminy:

26 lutego 2021 - nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych;
od 1 marca do 12 marca 2021 - obrady Jury biennale
od 12 marca do 17 marca 2021 - powiadomienie laureatów o wynikach pracy Jury;
1 kwietnia 2020 - uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej.

Prace w wersji papierowej należy nadsyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
z dopiskiem: DRUKARNIA WYOBRAŹNI

Prace w wersji elektronicznej (dotyczy tylko grafik komputerowych) na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl
w temacie wiadomości mailowej należy napisać: DRUKARNIA WYOBRAŹNI, imię i nazwisko autora, placówka.

 

Wszelkich informacji w sprawie biennale udziela Agata Chojnacka-Pyrgiel pod adresem e-mail agata.pyrgiel@op.pl
lub sekretariat w MDK w Radomiu:
pon.-pt., godz. 10:00-18:00 pod nr tel. (48) 3606202
www.mdk.radom.pl, mdk.dyrekcja@wp.pl

 

Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie MDK Radom.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Karta zgłoszenia pracy 2021

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1 kwietnia 2021

Nagrody: nagrody (statuetki) i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny