Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” Edycja VI: „Małe i duże kosmiczne podróże”

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju już po raz szósty zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL-Ach!". W konkursie mogą brać udział uczniowie od klasy VI szkoły podstawowej. Uczestników konkursu zgłasza szkoła. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

Szósta edycja konkursu nosi tytuł: "Małe i duże kosmiczne podróże". Podbój kosmosu w ostatnim czasie mocno przyspieszył - wysłanie teleskopu Jamesa Webba, planowane utworzenie bazy na Księżycu umożliwiającej przygotowanie lotów międzyplanetarnych, w tym także misji na Czerwoną Planetę - rozpala wyobraźnię oraz zachęca do zainteresowania się technologiami pozwalającymi na eksplorację kosmosu.

W ramach konkursu uczestnicy mogą przygotować grafikę ukazującą swoje wyobrażenie podróży na Księżyc, Marsa lub poza Układ Słoneczny. W swoich pracach mogą pokazać wnętrza statków kosmicznych lub bazy na Srebrnym Globie czy Czerwonej Planecie.

Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.
WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora będą dyskwalifikowane. Organizatorzy proszą o przestrzeganie praw autorskich.

Prace należy dostarczyć w formie wydruku (a$ lub A3) oraz nagrane na płycie CD lub DVD.

Termin przesyłania prac: do 28 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Prace należy przesłać pocztą na adres (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły):

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj

z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 listopada 2022 roku na stronie szkoły.

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie szkoły: https://www.loonz.lbl.pl/wp-content/uploads/2022/08/RegulaminKonkursuVIedycja.pdf

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23 listopada 2022 r.

Nagrody: rzeczowe (tablety, tablety graficzne, dyski, książki)

Przedział wiekowy: 12-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny