Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Olimpijczyk z Tokio 2020 – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE SPORTOWEJ
"Olimpijczyk z Tokio 2020"
pod honorowym patronatem
Polskiego Związek Lekkiej Atletyki i Wojskowego Klubu Sportowego "Śląsk"


Organizatorem konkursu jest :

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima
ul. Bolesława Chrobrego 3
50-254 Wrocław

tel. 71 798 68 38
mail: sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, organizowany w następujących kategoriach:

 1. kategoria wiekowa- klasy IV-VI

 2. kategoria wiekowa- klasy VII-VIII


2.Cele konkursu:

 1. przybliżenie sylwetki zawodnika/ zawodników  reprezentujących  Polskę  podczas  Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020;

 2. popularyzacja najstarszego wydarzenia sportowego;

 3. eksponowanie umiejętności , zainteresowań plastycznych uczestników konkursu;

 4. pobudzenie ciekawości konkurencjami sportowymi i poznanie uczestników olimpijskich.


3.Warunki uczestnictwa  w konkursie:

 1. technika wykonania pracy dowolna(grafika, rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.);

 2. format pracy A3;

 3. zgłosić można 6 prac z jednej kategorii wiekowej;

 4. uczestnik przygotowuje pracę samodzielnie;

 5. warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego w nim udział formularza zgody-uczestnik, załącznik nr 2.

 6. na odwrocie pracy należy umieścić  kartę informacyjną konkursu, załącznik nr 1.


4.Prace należy nadsyłać  (na własny koszt) do 25 lutego 2022 na adres:

Szkoła Podstawowa  nr 108 im Juliana Tuwima
ul. Bolesława Chrobrego 3
50-254 Wrocław

z   dopiskiem:  Olimpijczyk z Tokio 2020

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. 03.2022, lista laureatów zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły:  www.sp108.edu.pl  i szkolnym Facebooku;

 2. nagrody będą przesłane pocztą.


6.Postanowienia ogólne

 1. organizator zastrzega sobie prawo publikowania, filmowania, fotografowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich;

 2. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu;

 3. przesłane prace uczestników przechodzą na własność organizatora;

 4. w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna  interpretacja powyższego Regulaminu należy do organizatora.


 

 

Szczegóły i wymagane dokumenty w załączniku.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny