Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Otwarty Lubelski Konkurs Komiksowy V edycja „Victoria”

WARSZTATY KOMIKSU zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkie osoby chętne  do wzięcia udziału w komiksowym konkursie plastycznym pt. "VICTORIA".

V. Victoria. Zwycięstwo.

Jedno słowo nosi wiele znaczeń.

Zapraszamy do udziału w V edycji Lubelskiego Konkursu Komiksowego, której tematem przewodnim jest "Victoria". W jaki sposób nam go przedstawicie? Jakie komiksy stworzycie? Czy tytułowa Victoria będzie kobietą? Czy może będzie to opowieść o zwycięstwie?
Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,oraz osoby dorosłe

 
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych oraz w kategorii „otwartej”
I kategoria 6-8 lat
II kategoria 9-12 lat
III kategoria 13 – 18 lat
IV kategoria „otwarta” przeznaczona dla twórców powyżej 18 roku życia

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie komiksu przedstawiającego relację, przygodę, wydarzenie związane z szeroko pojętym terminem "VICTORIA".
Prace wysyłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu, organizatorzy przyjmują tylko prace indywidualne. Komiksy nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace.


W konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla twórców nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie dziecka, lub samodzielnie twórca jeśli startuje w kategorii „otwartej”


Wymagania techniczne:

- komiks może posiadać max 6 stron (okładka nie wlicza się w liczbę stron),

- orientacja kartki – pionowa,

- stron komiksu nie można zszywać ani łączyć w inny sposób ,

- każda strona komiksu musi znajdować się na osobnej kartce,

- technika wykonania pracy musi być techniką płaską,

- format A4, A3Do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące dane (Karta Informacyjna):

a) imię i nazwisko uczestnika;

b) data urodzenia;

c) dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik i/lub...

d) ...imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica/uczestnika (kategoria „otwarta” wraz z danymi kontaktowymi (telefon oraz mail)


Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 31 października 2021 roku


Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego Filia nr 35
ul Bursztynowa 20
20-576 Lublin.


Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego!


Do oryginału, bądź wydruku pracy należy dołączyć jej zdigitalizowaną wersję na nośniku danych, o dpi nie mniej niż 300, w formacie .jpg, .tif, .gif, .png, .pdf.Kontakt: informacji o konkursie udziela Grzegorz J. Nowicki,

nr tel: 666 688 439, e-mail: konkurskomiksowy@gmail.com


 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie konkursu.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.11.2021

Nagrody: zestawy materiałów plastycznych, wydawnictwa komiksowe i okołokomiksowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,oraz osoby dorosłe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny