Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Pan Żubr we własnej osobie

Celem Konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat siedlisk i gatunków chronionych w Karpatach oraz ich ochrony, wśród użytkowników portalu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Świat Karpat”, realizowanego od 1.01.2022 – 31.03.2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

Zasady uczestnictwa:

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, z wyjątkiem pracowników Stowarzyszenia Ekopsychologia oraz ich najbliższych rodzin.

 2. W konkursie biorą udział użytkownicy portalu w wieku do 18 lat, którzy: • Uczestniczą w grze sieciowej „Pan Żubr we własnej osobie”;

 • Przestrzegają regulaminu Portalu oraz regulaminu niniejszego Konkursu.


3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Kwestie organizacyjne

 1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch turach:

 2. I tura: od 2 stycznia 2023 – 31 maja 2023

 3. II tura: od 1 września 2023 – 31 stycznia 2024

 4. Organizator przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej turze, z zastrzeżeniem, że osoby, które były laureatami I tury nie mogą zostać ponownie laureatami II tury.


Nagrody i inne ustalenia

 1. Udział w grze sieciowej „Pan Żubr we własnej osobie” oraz jej wyniki będą na bieżąco rejestrowane w portalu „Świat Karpat”.

 2. Każdy użytkownik będzie miał podgląd swoich wyników oraz listy rankingowej.

 3. W konkursie będą przyznawane nagrody podsumowujące I i II turę.

 4. Nagrodami za najlepsze wyniki w turze konkursu są:

 5. I nagroda: laptop o wartości 5500 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród);

 6. II nagroda: aparat fotograficzny o wartości 3850 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród);

 7. III nagroda: smartfon o wartości 2200 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród).

 8. Kryteria oceny: kolejność ukończenia całej gry.

 9. W przypadku, gdy osoba poda nie prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) traci prawo do nagrody. Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie.

 10. regulamin konkursu

 11. W przypadku, gdy uczestnik konkursu złamie zapisy regulaminu Portalu (zakaz posiadania kilku kont) oraz regulamin Gry straci prawo do nagrody. Nagroda tym samym przypada kolejnej osobie na liście rankingowej.

 12. Decyzje o nagrodzonych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


 

Strona konkursu: https://swiatkarpat.pl/gra/pan-zubr/
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.06.2023

Nagrody: I nagroda: laptop o wartości 5500 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród); II nagroda: aparat fotograficzny o wartości 3850 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród); III nagroda: smartfon o wartości 2200 PLN brutto (w wartość wliczony jest podatek dochodowy od nagród).

Przedział wiekowy: do 18 r.ż

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny