Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Państwowa Straż Pożarna za 30 lat” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Temat prac konkursowych: Państwowa Straż Pożarna za 30 lat
Technika wykonania prac: plastyczna płaska - farby, kredki, ołówek i flamastry.
Format pracy: A3.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem o zaakceptowaniu regulaminu należy przesłać pocztą na adres:

KOMENDA GŁÓWNA  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. PODCHORĄŻYCH 38
00-463 WARSZAWA

z dopiskiem: Konkurs kalendarzowy PLASTYCZNY.

Termin składania prac konkursowych upływa 8 kwietnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 9 maja 2022 r.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin indywidualnego konkursu plastycznego pt. „Państwowa Straż Pożarna za 30 lat”

Klauzula Informacyjna Indywidualnego Konkursu Plastycznego pt. „Państwowa Straż Pożarna za 30​_lat”

Karta zgłoszeniowa

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 9 maja 2022

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny