Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MOJE PASJE I FASCYNACJE – wojewódzkie biennale twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

WOJEWÓDZKIE BIENNALE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻYpt. „MOJE PASJE I FASCYNACJE”


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO BIENNALE


 TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY


 „MOJE PASJE I FASCYNACJE”


 GORZÓW WLKP ' 2019


 


ORGANIZATOR:


Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp.


Tel/fax 95/722 85 75, www.mdk.gorzow.pl, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl,


 


CELE KONKURSU:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży różnymi formami spędzania wolnego czasu, dzielenie się z innymi swoimi pasjami i fascynacjami,
 • rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczestników konkursu,
 • wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 


WARUNKI KONKURSU:

 • wiek: dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat,
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
I kategoria 5-6 lat


II kategoria – klasy I-III


III kategoria – klasy IV-VI


IV kategoria – klasy VII-VIII

 • technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik, kolaż,
 • każda praca powinna mieć tylko jednego autora,
 • prace nie mogą być zrolowane ani wykonane z materiałów nietrwałych,
 • format prac: A3,
 • prace nie powinny być oprawione,
 • prace konkursowe z metryczką (załącznik nr 1) naklejoną na odwrocie zawierającą


 1. imię, nazwisko, wiek autora, klasa
 2. adres i e-mail placówki, szkoły
 3. imię i nazwisko nauczyciela 
należy przesłać na adres Organizatora konkursu do dnia 15 czerwca 2019 roku: 


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY


UL. TEATRALNA 8


66-400 GORZÓW WLKP.


z dopiskiem „Moje pasje i fascynacje”


 


Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.


Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich prezentowania i publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.


Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.


Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.gorzow.pl). 


O wynikach konkursu i terminie wystawy laureaci zostaną powiadomieni pocztą.


Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej placówki – www.mdk.gorzow.pl


Koordynator konkursu: Danuta Łubińska – Młodzieżowy Dom Kultury, tel. 95 722 85 75 w godzinach popołudniowych.


Zapraszamy do udziału w konkursie.


http://mdk.gorzow.pl/pracownia-plastyczna-zaprasza-do-udzialu-w-wojewodzkim-biennale-tworczosci-plastycznej-dzieci-i-mlodziezy-pt-,,moje-pasje-i-fascynacje.html

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 15/07/2019

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-15 lat

Region: woj. Lubuskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny