Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Pejzaż pięknie malowany – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym PEJZAŻ PIĘKNIE MALOWANY. Termin nadsyłania prac: 18.03.2020 r.


CELE KONKURSU:
-        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
-        kształtowanie postawy twórczej;
-        rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego;
-        stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych młodych artystów i ich nauczycieli.

TEMAT: Rzeczywistość jako źródło inspiracji do podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

TECHNIKA: techniki malarskie

FORMAT PRAC: minimum A3

WIEK UCZESTNIKÓW: 4-19 lat
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 i więcej lat oraz kategoria specjalna.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 18.03.2020 r.

Prace proszę nadsyłać najlepiej kurierem na adres:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1
44-200 Rybnik                                                                                                                                      


z dopiskiem: pracownia plastyczna, konkurs plastyczny „PEJZAŻ PIĘKNIE MALOWANY

Prace powinny być opisane pismem drukowanym na odwrocie
w następujący sposób:
• IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
• WIEK AUTORA
• IMIĘ, NAZWISKO, E-MAIL I TELEFON INSTRUKTORA,
• ADRES I NUMER TELEFONU PLACÓWKI, E-MAIL.

IMG_3242.jpg

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac!
Zwrot prac - odbiór osobisty do miesiąca po zakończeniu wystawy.

Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej od 3 do 26 kwietnia 2020 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 3 kwietnia o godz. 17.30 w Galerii „Oblicza” Teatru Ziemi Rybnickiej.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz protokół zostanie zamieszczony na stronie teatru: www.teatrziemirybnickiej.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Do każdej pracy proszę dołączyć podpisane oświadczenie:

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie PEJZAŻ PIĘKNIE MALOWANYorganizowanym przez Teatr Ziemi Rybnickiej, upublicznianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………

Oraz publikację pracy i wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 

………………………………………………………………………..…….

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny