Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Piękno drzemiące w wulkanach” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat

Organizatorem konkursu jest Muzeum Złota w Złotoryi oraz Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży klas I-VIII.
Prace oceniane będą według następujących kategorii:
I kategoria – klasa I - III Szkoła Podstawowa
II kategoria – klasa IV - VI Szkoła Podstawowa
III kategoria – klasa VII – VIII Szkoła Podstawowa
IV kategoria - Ośrodki Szkolno –Wychowawcze

Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp.
Praca powinna być wykonana osobiście i według własnego pomysłu, nie może być skopiowana
z Internetu, innej pracy plastycznej, książki itp.

Technika wykonania pracy: , dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka,
batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne). Nie będą przyjmowane prace zbiorowe,
przestrzenne, sypkie lub z elementami wystającymi.
Format pracy A3

Prace wraz z wypełnionym załącznikiem do regulaminu należy dostarczyć lub przesłać do 29 kwietnia 2022 r. (koszty przesyłki pokrywa uczestnik), na adres Muzeum Złota lub Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (Sekretariat).

ADRES PRZESYŁANIA PRAC:
Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja

tel. 76/87 829 85
e-mail: muzeumzlota@o2.pl

Wyniki konkursu: 11 maja 2022 r.

 

do pobrania:

regulamin, karta zgłoszenia

 

RODO wulkany 2022_1RODO wulkany 2022_2

 


Organizator: Muzeum Złota w Złotoryi, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2022

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny