Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Pij kranówkę – wojewódzki konkurs na plakat

Szczecińskie Wodociągi zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym na plakat. Konkurs przeprowadzany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Do 30 listopada Organizatorzy czekają na prace plastyczne na temat ochrony zasobów wodnych. Tematyka jest bardzo ogólna i szeroka, aby dać uczestnikom duże pole do interpretacji:

  1. Prace ochrony zasobów wodnych prosimy wysyłać na adres ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs „Pij kranówkę”.

  2. Technika prac – plakat wykonany farbami plakatowymi, kredkami, pisakami, collage (kolaż), witraż, wydzieranka lub inną techniką do wyboru przez uczestnika konkursu.

  3. Format prac A2 lub A3. Prac nie należy oprawiać.

  4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.

  5. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, kategorię (przedszkole, klasy I-III lub IV-VIII) dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki).


 

do pobrania: regulamin konkursu

 

 

logo-pij-kranówkę-rgb.jpg


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.12.2023

Nagrody: sprzęt RTV AGD i sportowy

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: woj. zachodniopomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny