Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Polska – moja ojczyzna” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
zaprasza dzieci z całej Polski do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem
„POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych.
Format prac: A4 lub A3

Kryteria oceny:
- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
- indywidualne potraktowanie tematu,
- zgodność pracy z tematem przewodnim,
- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.

Do każdej pracy należy dołączyć (na odwrocie):
•    Informację zawierającą: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, adres i nazwę placówki
z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres e-mail.
•    Oświadczenie nr 1 wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) każdego uczestnika konkursu oraz klauzulę informacyjną wypełnioną i podpisaną przez rodzica (opiekuna prawnego).
•    Oświadczenie nr 2 podpisane przez każdego nauczyciela zgłaszającego uczestników konkursu.

Ilość prac z jednej placówki ograniczona – max. 3
Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora konkursu.
Organizator bierze udział w konkursie.
Autorzy nagrodzonych prac (miejsca I, II, III oraz  wyróżnienia) otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.
Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

Terminy
Termin nadsyłania/składania prac: do 23.10.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30.10.2020 r.
Osoby nagrodzone powiadomione zostaną pocztą elektroniczną.

Prace należy przesyłać na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 96
15-338 Białystok

z dopiskiem: konkurs „Polska – moja ojczyzna”

 

 

do pobrania:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami / oświadczeniami

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.10.2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas I-III SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny