Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich

W tym roku Dzień Dziecka będzie wyjątkowy. Razem z polskimi dziećmi mogą go w naszym kraju obchodzić setki tysięcy dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka postanowił ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach:
a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci - obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat);
c) szkoły ponadpodstawowe;
d) szkoły specjalne.

Tematyka prac: Organizator spodziewa się prac na temat praw dziecka, pokazujących przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny.

Technika wykonania prac: dowolną technika plastyczna (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy malowane farbami, instalacje przestrzenne, itp.

Kryteria oceny:
a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej - maksymalnie 20 pkt;
b) powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka - maksymalnie 15 pkt;
c) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy - maksymalnie 15 pkt.

Zgłoszenia prac dokonuje szkoła, maksymalnie po 3 prace z każdej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia prac na konkurs wyłącznie w formie elektronicznej - prace należy przesłać w postaci skanów lub fotografii załączonych do maila z formularzem zgłoszenia i oświadczeniami (szczegóły w Regulaminie) na adres: konkurs@brpd.gov.pl – do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursu z okazji Dnia Dziecka 2022


Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu z okazji Dnia Dziecka 2022


Załącznik nr 3 Regulamin konkursu Dzień dziecka 2022


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca

Nagrody: zestaw nagród rzeczowych dla zwycięzcy

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny