Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Pomorze w malarstwie i grafice – wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

,,POMORZE W MALARSTWIE I GRAFICE”

WOJEWÓDZKI   KONKURS   PLASTYCZNY  DLA   KLAS    IV-VIII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ OŚRODKÓW  KULTURALNO - OŚWIATOWYCH
ORGANIZATOR      SZKOŁA   PODSTAWOWA   NR  50  W GDAŃSKU
PATRONAT  KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU
PARTNER KONKURSU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA   W GDAŃSKU

 

CELE KONKURSU


− zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną
kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do regionu w którym żyją,  uczą się,  mieszkają
−  inspirowanie do własnej pracy twórczej
−  wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki
−  rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz świadomości i ekspresji kulturalnej

 

 ZASADY UCZESTNICTWA

−  uczestnicy: uczniowie klas IV-VIII
−  format pracy: dowolny
−  technika: rysunek, malarstwo, grafika
−  liczba prac: jedna praca od uczestnika,  maksymalnie 10 prac z jednej placówki
−  opis: każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelny opis, zawierający:

  • imię i nazwisko oraz wiek autora i klasę,

  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod którego kierunkiem praca została wykonana,

  • nazwę i adres oraz telefon, e-mail szkoły lub placówki kulturalno - oświatowej


 

                                                           TEMAT KONKURSU
,, POMORZE W MALARSTWIE I GRAFICE ”


 Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające architekturę, przestrzeń, wydarzenia oraz inne okoliczności charakterystyczne dla Pomorza. Zachęcamy Was, uczniów do plastycznego przedstawienia najbliższej okolicy bądź ulubionych miejsc województwa pomorskiego. Być może są to miejsca, które odwiedzacie codziennie, chodząc do szkoły. Może są to miejsca, które odwiedzacie  z rodzinami podczas wspólnych wycieczek, spacerów. Może są to urokliwe miejsca i zakamarki, które odwiedzacie podczas wypoczynku i zabaw. Takie miejsca, które chcielibyście pokazać dzieciom z innych regionów  Polski? Czy  to    będą miejsca  leżące blisko morza ? Lasu ? Jezior ?  A może  miast, takich jak Gdańsk, Sopot, Gdynia  Krynica Morska  lub inne.

Zachęcamy do przedstawienia waszych spostrzeżeń w formie grafik (linoryty, monotypie) rysunków,  obrazów na papierze, płótnie, desce itd.

 

TERMINARZ

Prace należy dostarczyć do  20 kwietnia 2021 roku, pod adres

Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
Grobla IV/ 8
80-837 Gdańsk

Z związku z edukacją zdalną prace można wysyłać lub dostarczać  indywidualnie, z zaznaczeniem do jakiej szkoły bądź placówki uczeń uczęszcza.

Na odwrocie należy zamieścić kartkę z informacjami o  uczniu i placówce. Na kopercie prosimy napisać nazwę konkursu: ,, Pomorze w malarstwie i grafice- konkurs plastyczny ”.  Uwaga ! W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data dostarczenia.

OCENA PRAC

Prace będą oceniane przez niezależne jury konkursowe, powołane przez organizatora. W składzie jury znajdują się  gdańscy  artyści plastycy.

NAGRODY I WYSTAWY

Zostaną przyznane nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane w Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,  oraz w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku  do 30 kwietnia 2021 roku.

Nadesłane prace nie będą odsyłane autorom, istnieje możliwość odbioru osobistego przez autora bądź opiekuna. Przysłanie   pracy  jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody   na jej eksponowanie oraz na opublikowanie nazwiska autora. W związku z tym nie należy wysyłać  osobnych   zgód. Udział     w    konkursie     jest     dobrowolny      i  równoznaczny z   udzieleniem  zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych  osobowych  oraz  wizerunku  w  ramach  realizacji  celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz.926).

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU

Barbara Mazur (organizator konkursu)
Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku
tel. kom. + 48  796-680-727
adres e-mail:barbara.maz47@gmail.com

 

 

do pobrania:

Regulamin  - Pomorze w malarstwie i grafice konkurs wojewódzki

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 kwietnia 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-14 lat

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny