Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Portret” wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku ogłasza wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Portret”.

PORTRET -przedstawienie osoby: ujęcie głowy, półpostaci lub całej postaci tak, by powstały wizerunek obejmował również cechy osobowości, nastrój, uczucia, emocje, myśli, pasje, zawód... Może to być portret zbiorowy.

Konkurs będzie rozpatrywany w pięciu kategoriach  wiekowych:
I kategoria - przedszkola
II kategoria - klasy I - III
III kategoria - klasy IV - VI
IV kategoria - klasy VII - VIII
V kategoria - szkoły średnie i dorośli

Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych ze szkół województwa śląskiego,
- każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną /z jednej placówki/ formatu A - 3 lub A - 4 wykonaną dowolną techniką płaską, np.: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi),
-  opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy:  imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki,  numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane.

Kryteria oceny:  zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetyka wykonania.

Termin i adres:   

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać    przesłać w terminie do  15 listopada 2019r. do godz. 20.00na adres:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Targowa 1
42 - 100 Kłobuck

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni  o wynikach    konkursu drogą elektroniczną lub  telefoniczną.

do pobrania ze strony organizatora:

REGULAMIN KONKURSU


KARTA ZGŁOSZENIA


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 3 roku życia

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny