Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Pozytywna jazda – kultura podróżowania pociągiem oczami dzieci i młodzieży” wojewódzki konkurs plastyczny i filmowy

Koleje Dolnośląskie S.A. zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z woj. dolnośląskiego do udziału w konkursie pt.: „Pozytywna jazda - kultura podróżowania pociągiem oczami dzieci i młodzieży”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub nagranie krótkiego video na temat pozytywnych zachowań i dobrych manier podczas podróży pociągiem. Liczy się kreatywność i ciekawe ujęcie tematu.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu:
malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp. lub film o długości od 30 do 60 sekund MP4.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, e-mail) szkoły. Na konkurs można też zgłaszać prace indywidualnie, nie za pośrednictwem szkoły.

Prace należy przesyłać na adres:
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2 (dworzec kolejowy Legnica),
59-220 Legnica
Z dopiskiem: Konkurs „Pozytywna jazda- kultura w pociągu okiem dzieci i młodzieży”

Termin nadsyłania prac (dotarcia do organizatora) 31.01.2021

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody:
Szkolenie na symulatorze pociągu
Dzień pracy na kolei
Tablety
Książki o kolei
Power banki
Kolejowe gadżety

do pobrania ze strony Organizatora konkursu

Regulamin konkursu
Metryczka
Karta Uczestnika
Załącznik nr 1 – przetwarzanie danych osobowych

 

koleje dolnoslaskie

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.02.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Region: woj. dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny