Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Regionalny konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?”

Konkurs plastyczny „Przedszkolak maluje: Jak dbamy o czyste powietrze?” został
dofinansowany ze środków PGE Obrót Detaliczny S. A. Pomysłodawcą akcji „Razem dbamy o to, czym oddychamy” oraz organizatorem niniejszego Konkursu jest
Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, 37-220 Kańczuga.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 5 i 6 lat, których Przedszkola lub miejsca zamieszkania znajdują się na  obszarze Pogórza: Dynowskiego albo Przemyskiego

Udział w Konkursie wymaga:

 • Samodzielnego wykonania pracy wyłącznie techniką malarską (z wyłączaniem prac przestrzennych) o formacie A4, w której zawarta zostanie odpowiedź na pytanie „Jak dbamy o czyste powietrze?”. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac wzbudzających wątpliwości dot. samodzielnego wykonania ich przez Uczestnika Konkursu.
  O tym, że praca została wykonana niesamodzielnie decyduje Organizator i od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 • Podpisania pracy na odwrocie (imieniem i nazwiskiem autora), a także zamieszczenia adresu zamieszkania oraz Przedszkola, do którego uczęszcza Uczestnik Konkursu.

 • Przesłania oryginału wykonanej pracy konkursowej w kopercie C4 (tj. odpowiedniej do przesyłania dokumentów formatu A4) wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami do Regulaminu konkursu (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r. (decyduje data nadania!) na adres:
  Fundacja „Tradycyjna Zagroda”,
  Białoboki 3, 37-207 Gać
  z dopiskiem: „PRZEDSZKOLAK MALUJE”


 

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Biura projektu wyłącznie mailem: biuro@tradycyjnazagroda.pl

 

do pobrania:

Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Fundacja "Tradycyjna Zagroda"

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28.03.2021

Nagrody: książki, art. plastyczne, kubki, torby bawełniane, skrzynki lęgowe dla ptaków do samodzielnego montażu

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: Regionalny: Pogórze Dynowskie i Przemyskie

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny