Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Ptaki dziko żyjące w Polsce” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs plastyczny organizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z okazji Dnia Dziecka, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-15 lat z terenu całej Polski.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej gatunek ptaka, dziko żyjącego w Polsce. Lista pomocnicza gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce znajduje się na tej stronie.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
3-6 lat
7-10 lat
11-15 lat

Technika wykonania pracy i format dowolne, mogą być to prace płaskie lub przestrzenne.

Kryteria oceny prac - formalne (zachowanie terminu, dostarczenie wymaganych regulaminem dokumentów) oraz oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej.
Praca musi być wykonana samodzielnie i indywidualnie przez uczestnika konkursu.

Termin przesłania do Organizatora prac plastycznych upływa 24 maja 2024 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu fotografii pracy do Organizatora na adres
poczty elektronicznej konkurs@gdos.gov.pl - na konkurs wysyłamy fotografię pracy, nie samą pracę!

 

do pobrania ze strony konkursu:

regulamin

oświadczenie

 

 

1460x616

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31 maja

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny