Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„PTASI HOTEL”, „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” – Ogólnopolski konkurs ekologiczno-artystyczny dla dzieci

Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat przyrody – naszych ptasich sąsiadów, ich potrzeb, sposobów ich wspierania. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz do podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych w dwóch kategoriach: „PTASI HOTEL” i „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA”.
Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z innymi uczestnikami, jednak prosimy o podanie informacji o niepełnosprawności przy nazwisku w opisie pracy.

Ogólnopolski konkurs ekologiczno-artystyczny obejmuje:

 • konkurs konstrukcyjno-plastyczny „PTASI HOTEL” – wykonanie domków dla ptaków mieszkających w parkach (dla dzieci w wieku 10 - 15 lat) • konkurs plastyczny „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA” – wykonanie plastycznych prac płaskich przedstawiających rajskiego ptaka i jego niezwykły domek (dla dzieci do 9 lat lat)


DLA PRAC W KATEGORII „PTASI HOTEL”

 • Wiek uczestnika: 10-12 lat i 13-15 lat

 • zadanie konkursowe to wykonanie przestrzennej pracy - domku dla wybranego ptaka mieszkającego w parku (mile widziane domki dla ptaków mieszkających w parku przy MDK2). Szczególnie docenimy oryginalne, trwałe prace z materiałów wtórnych, ale także gotowe - drewniane- wesoło i kolorowo malowane, które na stałe ozdobią drzewa parku MDK2, a dla ptaków staną się zachętą do zamieszkania w naszym sąsiedztwie.

 • Wymiary domku (budki lęgowej) dobrane do konkretnego ptaka

 • Materiały: wtórne lub gotowe budki – np. drewniane- wesoło i kolorowo malowane

 • Trwałość budki, odporność na warunki zewnętrzne będzie jednym z głównych kryteriów konkursowych


PTAKI ZAOBSERWOWANE W PARKU PRZY MDK2: kos, kawka, sikorka modraszka, bogatka, szpak, kwiczoł, zięba, czyżyk, sójka, sroka, wróbel, szczygieł, wrona siwa, gołąb, grubodziób, gil, dzwoniec, jerzyk

DLA PRAC W KATEGORII „DOMEK DLA RAJSKIEGO PTAKA”

 • Wiek uczestnika: do 6 lat i 7-9 lat

 • zadanie konkursowe to wykonanie plastycznej pracy płaskiej przedstawiającej domek dla rajskiego ptaka oraz jego właściciela

 • Format: A4 lub A3

 • Technika: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wydzieranki (bez odstających elementów oraz bez materiałów typu: plastelina, makaron, kasze, gotowe kupne elementy, itp.)


OPISANIE PRAC - DANE AUTORA

do każdej pracy należy trwale dołączyć wydrukowane na komputerze poniższe informacje:

- tytuł pracy; a w przypadku domku dla ptaka – z nazwą ptaka, dla którego jest zbudowany
- imię i nazwisko autora, wiek autora, rocznik i klasa
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki lub osoby prywatnej
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna prawnego (dla prac zgłaszanych indywidualnie)

UWAGA!  Domki zostaną umieszczone na drzewach w parku na terenie MDK2 tworząc artystyczną   instalację.    Prace   plastyczne  zaprezentowane  zostaną   na  wystawie.

DOSTARCZENIE PRAC (osobiście lub pocztą) do 3 czerwca 2022 na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42
85-137 Bydgoszcz

z dopiskiem: „Konkurs ekologiczno-plastyczny – PTASI HOTEL”.
Liczy się data dotarcia pracy do Organizatora konkursu.

 

 

do pobrania:


regulamin konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11 czerwca 2022

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 0 do 15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny