Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„REGIONALNE TAŃCE LUDOWE” – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY  „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”

 

Konkurs plastyczny „Regionalne tańce ludowe” organizowany jest przez Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, rozpowszechnianie piękna tańców danego regionu oraz rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowań.

Warunki uczestnictwa:

  • uczestnik może nadesłać jedną pracę plastyczną, zgłoszenia prac dokonują placówki

  • każda placówka może nadesłać maksymalnie 3 prace

  • format prac plastycznych – A3

  • technika wykonania prac - dowolna


dopuszcza się prace wykonane tylko na papierze, nie będą oceniane kompozycje przestrzenne, płaskorzeźby czy prace z użyciem plasteliny

  • do pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych


 

Prace należy dostarczyć lub przesłać do  30 kwietnia 2021r. (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY  „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”

na poniższy adres:

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
ul. Mikołaja Reja 4
09-402 Płock 


                               

Kontakt email: mp21@zjoplock.pl

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14.05.2021

Nagrody: dyplom, upominek

Przedział wiekowy: do 6 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny