Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

REPORTAŻ Z GRZEGÓRZEK: fotografia, rysunek, komiks

Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat i ma zasięg ogólnopolski.
Temat konkursu: prace zgłaszane na konkurs muszą nawiązywać do miejsc i wydarzeń związanych z dzielnicą II (Grzegórzki).

Kategorie Konkursu:
fotografia: cykl zdjęć wywołanych w dowolnym formacie (ilość według uznania autora)
rysunek: jedna praca w formacie A4 lub kilka prac stanowiących tematycznie całość
komiks: format dowolny,  ilustracja zdarzeń lub przemian

Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, wcześniej nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.

Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej do oceny Jury jest nadesłanie jej pocztą lub dostarczenie do siedziby  Organizatora na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
31–526 Kraków
ul.Grunwaldzka 5

Do pracy należy dołączyć wydrukowaną informację: tytuł pracy, nazwisko i imię autora, wiek, adres szkoły lub placówki, nazwisko i imię opiekuna pod którego kierunkiem powstała praca. Można nadsyłać prace indywidualnie

Prace należy zgłosić na Konkurs do dnia 21 lutego 2020 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Na laureatów czekają nagrody ufundowane przez Radę Dzielnicy II Miasta Krakowa.

 

 

do pobrania ze strony organizatora: Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29 lutego

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 3-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny