Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Różańcowy konkurs plastyczny – „Dziecięca kartka pomaga”

Przez cały październik można zgłaszać prace na konkurs plastyczny związany z tajemnicami różańca - Bożym Narodzeniem i Zmartwychwstaniem.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich.
Zadanie konkursowe - praca plastyczna, technika wykonania dowolna, format A4.
Tematy prac: Boże Narodzenie albo Zmartwychwstanie

Każdy uczestnik konkursu wykonuje na konkurs dwie prace.

Prace wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna należy dostarczyć do końca października na adres organizatora konkursu:
Stowarzyszenie Apostołowie Miłosierdzia, Plac Katedralny 14, 50-329 Wrocław; lub   mailowo:   kontakt@apostolowie-milosierdzia.pl.
O zachowaniu terminu decyduje   data   stempla pocztowego lub data wysłania maila.

Zwycięskie prace zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych i rozprowadzone jako cegiełki na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, takiej jak rehabilitacja, zakup jedzenia, czy ubrań. Pomocą zostaną objęte zarówno dzieci z Polski, jak i zagranicy.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, kreatywność.

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu

Zgoda rodzica/opiekuna
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny