Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„RYSOWANIE NA EKRANIE – W kręgu Bożonarodzeniowych tradycji”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT. „RYSOWANIE NA EKRANIE”

Temat: „W kręgu Bożonarodzeniowych tradycji”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą, autorską ilustrację.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: rodzina, kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

 • uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.


Regulamin konkursu:

 1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas II – III.

 2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.

 3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.

 4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.

 5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela należy dostarczyć do 31 stycznia 2020r.

 6. Pliki można przesyłać zapisane na nośniku informacji CD na adres organizatora z dopiskiem „Rysowanie na ekranie” lub na adres e-mail konkursrysowanienaekranie@gmail.com .

 7. Jury, powołane przez organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą.

 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 5 lutego 2020r. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 9. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.


 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz do celów promocyjnych.

 2. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
  - zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,
  - akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  - wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.


Organizatorzy: Natalia Zawadzka i Anna Więcek-Gruca
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: po 05.02.2019

Nagrody: rzeczowe zostaną przekazane pocztą

Przedział wiekowy: klasa 2-3 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny