Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Rzeka – Dziedzictwo natury, kultury i tradycji” Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach. Organizatorzy zachęcają do przedstawienia piękna i majestatu rzek w różnych porach roku, ukazania jej form i zjawisk. Tematem konkursu są polskie rzeki – naturalne i historyczno - kulturowe dziedzictwo.

Technika wykonania prac – malarstwo, pastel, rysunek i inne techniki płaskie.
Format prac – A3 (297mm x 420 mm) i A2 (420mm x 594mm). Prace w innym formacie nie będą podlegały ocenie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 19 lat oraz do dorosłych. Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem uczniów szkół plastycznych), podopiecznych placówek wychowania pozaszkolnego, klubów, świetlic oraz domów kultury. Przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną prac. Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 30 prac w każdej z kategorii.

Termin nadsyłania prac do 28 lutego 2023 r. Dodatkowe informacje: d.gumowski@dklapy.pl

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora konkursu:
Dom Kultury w Łapach
18 – 100 Łapy, ul. Główna 8

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia

 

2023-k-rzeka-b-1307x372.jpg

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19 marca 2023

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: dzieci i dorośli - od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny