Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Savoir-vivre w podróży koleją” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

TEMATYKA: na konkurs można zgłaszać prace plastyczne o tematyce: Savoir-vivre w podróży koleją
TECHNIKA WYKONANIA PRACY: dowolna

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski, podopieczni objęci opieką Fundacji „Dr Clown”.
Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych:
I) klasy 0-IV (szkoły podstawowe)
II) klasy V-VIII (szkoły podstawowe) oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej


Savoir-vivre to w tłumaczeniu z języka francuskiego "sztuka życia" lub "wiedzieć jak żyć". Prace powinny ilustrować/obrazować zasady i reguły podróżowania w zgodzie z:
a.współpasażerami
b.załogą pociągu
c.otoczeniem: na dworcu, peronie, pojeździe
d.środowiskiem

Prace konkursowe opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, wraz z wypełnioną kartą informacyjną oraz oświadczenia i zgody uczestników stanowiące załączniki do regulaminu konkursu (do pobrania poniżej) należy dostarczyć do organizatora do 30 czerwca 2019 roku.

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Ul. Żaglowa 11, pokój 614
80-560 Gdańsk

z dopiskiem Konkurs plastyczny „Savoir-vivre w podróży koleją

 

 

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Plastycznego (pdf)
Załącznik nr 1 – karta informacyjna (pdf)
Załącznik nr 2a – oświadczenie rodziców uczestnika poniżej 16 r.ż. (pdf)
Załącznik nr 2b – oświadczenie uczestnika powyżej 16 r.ż. (pdf)
Załącznik nr 3a – zgoda rodziców uczestnika (pdf)
Załącznik nr 3b – zgoda uczestnika pow. 16 r.ż. (pdf)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny