Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Skąd się bierze prąd” – konkurs plastyczny dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej

Urząd Regulacji Energetyki zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Skąd się bierze prąd”. Celem Konkursu jest promocja tematyki związanej z energią elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży związanych z szeroko pojętą energetyką. Jesteśmy ciekawi co młode pokolenie rozumie pod pojęciem „źródła energii”. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej.

Technika wykonania prac:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną
techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe,  akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage, na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.


Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do organizatora:
wypełniony formularz „Metryczka pracy plastycznej” (załącznik nr 1),

oświadczenie zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 2),

zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 3),

zgodę na wykorzystywanie pracy (załącznik nr 4).


Prace należy składać do 15 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres

Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,
Departament Komunikacji Społecznej

z dopiskiem: Konkurs plastyczny”.


Zwycięzców poznamy jeszcze w tym roku. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz mediów.

Kryteria oceny prac:
walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne,
interpretacja i nawiązanie do tematu,

pomysłowość, kreatywność i oryginalność,

właściwy dobór techniki i środków,

przejrzystość i zwięzłość kompozycji,

umiejętności graficzne i kolorystyczne.


Liczymy na wyobraźnię i ciekawe pomysły uczestników Konkursu. Na najbardziej kreatywnych młodych artystów czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji o Konkursie na stronie URE .

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Pismo do Dyrektorów Szkół Podstawowych

Plakat

 

Plakat_konkurs-plastyczny_skąd-się-bierze-prąd1.jpg

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 listopada 2021

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-8 klasa szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny