Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

“Śladami Mikołaja Kopernika – nie tylko astronoma” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Śladami Mikołaja Kopernika – nie tylko astronoma”

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.
Cele konkursu jest popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej i przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły sławnego Polaka Mikołaja Kopernika poprzez przygotowanie pracy Jemu poświęconej.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i świetlic szkolnych. Zgłoszenie prac w czterech kategoriach:

  1. klasy I – III

  2. klasy IV – VI

  3. klasy VII – VIII

  4. świetlice szkolne


Warunki techniczne: Praca plastyczna wykonana dowolną płaską techniką, format A –3.

Prace konkursowe należy przesłać  do 18 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

SP Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Matejki 8
33 – 200 Dąbrowa Tarnowska

z dopiskiem „Konkurs – Kopernik”

 

do pobrania:

regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, zgoda rodziców

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24.02.2022

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych klasy 1-8

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny