Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Śpiewajmy Panu. Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, Łódź 2013

Festiwal organizowany jest w przedostatni bądź ostatni weekend kwietnia. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca marca.

W konkursie mogą brać udział zarówno soliści jak i chóry, tercety i duety, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne.

Chóry oraz większe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne wykonują dwa utwory, natomiast, tercety, duety i soliści - jeden. Powinny to być piosenki lub pieśni o tematyce religijnej. Czas wykonania jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 12 roku życia. Młodzież gimnazjalna dopuszczona jest do udziału w konkursie na zasadzie wyjątku, to znaczy gdy wchodzi w skład większej grupy, w której przewagę liczebną mają dzieci ze szkoły podstawowej.

 

 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
DZIECIĘCEGO FESTIWALU PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ 2013

Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej został zorganizowany w roku 1988 pod patronatem Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka jako votum wdzięczności za pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi i za Jego udział w Łódzkiej stacji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, której szczególny wydźwięk nadały dzieci.

 1. Festiwal odbywa się w piątek, sobotę i następującą po nich ostatnią lub przedostatnią niedzielę kwietnia.

 2. W piątek odbywa się przesłuchanie wykonawców z Archidiecezji Łódzkiej, w sobotę z pozostałych rejonów Polski i z zagranicy. W niedzielę o godzinie 15.00 - Koncert Laureatów.

 3. W Festiwalu mogą wziąć udział różnego rodzaju zespoły śpiewacze, a więc chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, a wśród nich również tercety (śpiewające w trzygłosie), duety (śpiewające w dwugłosie) i soliści. Soliści występują w trzech kategoriach wiekowych: 1) do 6 lat, 2) od 7 do 9 lat, 3) od 10 do 12 lat.

 4. Poszczególne parafie lub inne instytucje mogą zgłosić do wykonania ze wszystkich kategorii w sumie najwyżej 5 utworów.

 5. Chóry oraz większe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne wykonują dwa utwory, natomiast, tercety, duety i soliści - jeden. Powinny to być piosenki lub pieśni o tematyce religijnej. Czas wykonania jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.

 6. Chór lub zespół może wykonywać utwór z udziałem solistów, natomiast nie akceptuje się śpiewu solistów z udziałem chóru lub zespołu.

 7. Akompaniować może zespół muzyczny (niekoniecznie dziecięcy) lub akompaniator. Można też korzystać z nagranego podkładu muzycznego. Do akompaniamentu dostępny jest syntezator.

 8. Górna granica wieku wykonawców wynosi 12 lat, czyli wiek szkoły podstawowej. Wyjątek może stanowić młodzież gimnazjalna (do MAKSYMALNIE 15 lat), o ile uczestniczy w zespole, którego przewagę liczebną stanowią dzieci. Jednocześnie informujemy o możliwości kontrolowania wieku uczestników przez organizatorów.

 9. Nagrody dla zwycięzców, w zależności od funduszu uzyskanego od sponsorów przyznaje Jury festiwalowe współdziałające z Komitetem Organizacyjnym.

 10. Zakwaterowanie uczestników Festiwalu z dalszych stron Polski i z zagranicy zorganizowane jest zgodnie z opisem


KATEGORIE FESTIWALOWE

 1. Chóry

  1. wielogłosowe śpiewające acapella

  2. wielogłosowe śpiewające z akompaniamentem

  3. jednogłosowe śpiewające acapella

  4. jednogłosowe śpiewające z akompaniamentem 2. Zespoły

  1. wokalne wielogłosowe

  2. wokalne jednogłosowe

  3. wokalno-instrumentalne

  4. tercety (śpiewające w trójgłosie)

  5. duety (śpiewające w dwugłosie) 3. Zespoły przedszkolaków

 4. Soliści

  1. do lat 7

  2. od 7 do 9 lat

  3. od 10 do 12 lat


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: do 12 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy