Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Spójrz okiem artysty – Joan Miró” VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Spójrz Okiem artysty – JOAN MIRÓ“
Kilka uwag o konkursie od organizatorów:
W siódmej edycji naszego konkursu proponujemy spojrzeć okiem hiszpańskiego artysty
JOANA MIRÓ.
Spokojny i zdystansowany w życiu, swoje ekscentryczne, szalone oblicze ujawniał
w pracy twórczej. Zafascynowany surrealizmem i jego poetyką marzen i snu, stale
eksperymentował i poszukiwał nowego, oryginalnego języka wizualnego.
Tworzył przedstawienia plastyczne pełne prostych, barwnych, głównie abstrakcyjnych
form, obiektów, jakby postaci unoszących się w powietrzu, płynących w melodyjnej,
rytmicznej, poetyckiej przestrzeni.
Jego obrazy emanują ciepłem, pięknym światłem, bogactwem koloru.
Płaskie wielokształtne formy scalone z różnorodną, wyraźną linią tworzą świat
wyjątkowy, tajemniczy, niejednoznaczny.
Bogata, zagęszczona zagadkowymi elementami płaszczyzna kryje w sobie dziejącą się
akcję, opowiadając nam jakąś historię.
Z pozoru infantylne, rysunki artysty kryją w sobie odwołania do podświadomości,
zmysłów, sennych wyobrażeń. Ukazują jego fascynację prymitywną sztuką plemienną
czy kulturą Japonii, ale także pejzażem jego ukochanej Katalonii.
W swoim długim, dziewięćdziesięcioletnim życiu MIRO stworzył wiele wspaniałych
dzieł malarskich, graficznych czy rzeźbiarskich.
Korzystając z obserwacji twórczych dokonań Mistrza, opowiedzcie nam o sobie,
swoim życiu, marzeniach, snach...
Wykreujcie swoje opowieści językiem kształtów, linii, barw, rytmów.
Stwórzcie świat unikalny, osobisty....WASZ ŚWIAT.
Zaskoczcie siebie i nas!
Czekamy z niecierpliwością:)
Warunki konkursu:
Wiek uczestników od 8 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika, techniki własne itp
Format prac: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie
przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek
autora, nazwa szkoły lub placówki oświatowej. Do pracy powinna być dołączona, czytelnie
wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w
załączeniu))

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od
szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na podane niżej konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
Z danej szkoły bądz placówki może być przesłana dowolna ilość prac.

Termin nadsyłania prac:
Prace prosimy NADSYŁAĆ W TERMINIE do 10 grudnia 2022 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 24. 01. 2023 r., godz. 12.00) i wynikach
konkursu Organizatorzy powiadomią na stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl .

ORGANIZATOR KONKURSU:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „ŚRÓDMIEŚCIE“ WE WROCŁAWIU
GALERIA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ MŁODYCH

koordynatorka konkursu: Anna Szuleszko
(anna.szuleszko@mdksr.wroc.pl)

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: ok. 24.01.2023

Nagrody: Jury przyzna nagrody - książki, albumy, materiały plastyczne.

Przedział wiekowy: 8-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny