Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„STOP narkotykom. Masz wybór.” ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju oraz Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Zadanie konkursowe:
Temat pracy konkursowej: „STOP narkotykom. Masz wybór.”
4. edycja - Bohater na miarę naszych czasów
Prace mają promować zdrowy tryb życia bez narkotyków. Negować zażywanie narkotyków.

Formy pracy konkursowej:
· Spot filmowy/reklamowy do 5 minut
maksymalnie 5 minut - format mp4.
Warunkiem jest zgoda wszystkich osób na rozpowszechnianie wizerunku, które występują w spocie.
· Praca plastyczna w dowolnej technice
Dowolna praca plastyczna format A3 lub A2 z wyłączeniem produktów sypkich i lepkich, a także takich, które mogłyby ulec zniszczeniu w trakcie transportu.
· Fotografia lub seria zdjęć np. w formie kolażu
Fotografia lub seria zdjęć/kolaż z wykorzystaniem maksymalnie 10 zdjęć – format A4.
Warunkiem jest zgoda wszystkich osób na rozpowszechnianie wizerunku, które są fotografii.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-IV szkoły podstawowej
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej
c) klasy szkół ponadpodstawowych

Każdy uczestnik/uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

Termin nadsyłania prac od 15 maja do 15 czerwca 2023 r.

Prace konkursowe wraz z załącznikami prosimy wysłać wraz z dopiskiem:
„STOP narkotykom. Masz wybór.”
na adres:

Zespół Szkół nr 9 Specjalnych im. dr. M. Witczaka
ul. 11 Listopada 4
44-335 Jastrzębie-Zdrój

lub na adres email: bohaternamiare@gmail.com

 

do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

Zgody

 

 

PLAKAT Stop narkotykom

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkół nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny