Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

STRACH NA WRÓBLE – ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu zaprasza uczniów szkoły podstawowej z terenu całej Polski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Strach na wróble”.


Zwyczaj wykonywania strachów na wróble to zanikający element polskiego krajobrazu. Ten tradycyjny strach, babok, urok, kulawiec jak często mówiono na niego, był raczej biedny – cały z powiewających szmat. Jednak zawsze trochę elegancki, bo w kapeluszu. Często pobrzękiwał puszkami i szeleścił folią. Ciężko pracował przez całe lato, strzegąc pól i sadów przed ptactwem, a kończył na jesieni.

Celem organizowanego konkursu jest popularyzacja zanikających tradycji
i rozwijanie zdolności plastycznych. Zadaniem uczestników jest wykonanie tradycyjnego stracha na wróble dowolną techniką. Wysokość nie powinna przekroczyć 2 m. Prace tworzą samodzielnie wykonawcy z niewielką pomocą dorosłych. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.
........................................................


Do stracha na wróble należy dołączyć informacje: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę i adres szkoły, a także formularz zgłoszeniowy i podpisane zgody (ZAŁĄCZNIKI).

Nauczycieli pragnących otrzymać potwierdzenie przygotowania uczniów do konkursu prosimy o informację.


Strachy na wróble należy dostarczyć od dnia 2 maja do 14 czerwca 2019 do godziny 13.00 do Społecznej Szkoły Podstawowej w Dobiesławiu, adres: Dobiesław 3A, 76-150 Darłowo,
telefon: (94) 314 93 89,email:sekretariat@dobieslaw.com.plOceny nadesłanych prac dokona jury 19 czerwca 2019 roku.
P...................................................................
Patronat nad konkursem objęli:


Pani Krystyna Krassowska - SOŁTYS WSI DOBIESŁAW
Pan Damian Krzyżanowski - SOŁTYS WSI WIEKOWICE
Pani Anna Krawczuk - Kiełb -RADNA WSI WIEKOWO
Pan Adam Wasieńko - RADNY WSI DOBIESŁAW


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: abuczkowska@dobieslaw.com.pl


ZAPRASZAMY !!!!

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19.06.2019

Nagrody: Nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny